De Roparun bestaat uit twee stichtingen:

De Stichting Roparun Palliatieve Zorg

De Stichting Roparun Palliatieve Zorg is de Stichting waar alle sponsorgelden heengaan. Deze stichting beoordeelt aanvragen ten behoeve van ondersteuning van projecten en draagt bij indien projecten voldoen aan het motto van de Roparun: “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Binnen de stichtingen zijn het hele jaar 50 vrijwilligers en tijdens de periode van de run zelf 250 vrijwilligers actief voor de taken van de Stichting Roparun Palliatieve Zorg en voor het realiseren van de run.

De Roparun ondersteunt projecten die voldoen aan het motto. De steun van de Roparun is uniek doordat de stichting niet zomaar geld geeft, maar alle projecten zelf beoordeelt en dan pas steunt. Zo wordt voorkomen dat er gelden op de verkeerde plaats terechtkomen en is het zeker dat de besteding recht doet aan het motto: “trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”. Het aantal ondersteunde projecten is groot. Zie de Roparun site. De projecten betreffen o.a. hospices, inloophuizen, oncologie-afdelingen in diverse ziekenhuizen, landelijke projecten.

De Stichting Roparun heeft speciale (aangepaste) vakantiewoningen in beheer waar patienten en familie nog een laatste vakantie (gratis) kan doorbrengen. Hierbij zijn ook de noodzakelijke voorzieningen en verpleging aanwezig. Bij ziekenhuizen zijn folders beschikbaar voor het aanvragen van een verblijf in een dergelijke vakantiewoning.

De Stichting Roparun Evenementen

De Stichting Roparun Evenementen is de organisator van de estafetteloop van Parijs naar Rotterdam.

De Roparun is de langste non-stop estafetteloop ter wereld van Parijs naar Rotterdam. De teams starten de teams in Parijs om vervolgens op 2 dagen (en nachten) later mei op de Coolsingel in Rotterdam te finishen. In de tussentijd wordt er onafgebroken (ook ’s avonds en ’s nachts!) gelopen, gefietst, genavigeerd, gechauffeerd, gemasseerd, gekookt, gegeten en als het meezit ook nog een beetje geslapen!Elk team zoals ook ons team bestaat uit ongeveer 25 personen, die met z’n allen deze zware en fantastische klus moeten klaren.De teams zijn niet alleen actief tijdens deze dagen en met de noodzakelijke voorbereidingen, maar ook in de maanden voorafgaand aan de run. Zo is het team Running Nijmegen alleen tijdens de zomervakantie “in ruste”. Het doel van de Roparun is namelijk het belangrijkste; zoveel mogelijk geld bijeenbrengen. Dat betekent in de praktijk; op zoveel mogelijke manieren op zoek gaan naar sponsors en manieren om sponsorgeld binnen te krijgen.

Radboud Running Nijmegen

Radboud Running Nijmegen heeft de volgende strategie om de Roparun te volbrengen:

De groep lopers wordt in tweeën gesplitst. De eerste 4 lopers worden begeleidt door twee fietsers en een auto met twee chauffeurs en een masseur/verzorger. Dit subteam legt de eerste 50 km af. Tegelijkertijd wordt het tweede subteam naar het eerste wisselpunt geloodst door het calamiteiten-team. Het verzorging/cateringteam richt de eerste verzorgingspost in.

Na de wissel loodst het calamiteiten-team het start-team naar de verzorgingspost. Na weer 50 km is het startteam weer aan de beurt. Nadat het tweede subteam weg gaat uit de verzorgingspost, moet het verzorgingsteam uitruimen en door naar de derde verzorgingspost. Het tweede wordt bemand door een ander Ropa-team waarmee we samenwerken.

Na 540 kilometer = na ruim 42 uur (afhankelijk van de loopsnelheid) bereiken we de finish en is ons tweede doel ook bereikt:: het deelnemen aan de Roparun. Het eerste doel was tenslotte het binnenhalen van sponsorgelden!

Roparun in beeld