Vrienden van Team 22 Running Nijmegen

Sinds 1998 zet team 22 zich in met het organiseren van sponsoractiviteiten ten behoeve van mensen met kanker en hun naasten.

Door vriend te worden van team 22 ondersteunt u ons ook om dit doel te bereiken. Met uw bijdrage worden projecten gefinancierd die het leven voor mensen met kanker veraangenamen in de breedste zin des woords. Zie hiervoor de lijst met goede doelen in Nijmegen en omgeving.

Vriend worden?

Maak € 25,- over op rekeningnummer NL72 RABO 01678 074 98 o.v.v. Vriend 22 en uw email-adres.*

Voordelen:

Naast het feit dat uw bijdrage volledig ten goede komt aan het goede doel zijn er ook diverse voordelen aan het zijn van Vriend verbonden, waaronder:

-gratis starten aan de Ropa-wandeltocht;
-korting bij sportieve- en culturele activiteiten;
-op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen ons team.

HARTELIJK DANK

*Het email-adres is niet verplicht maar maakt het mogelijk om u van de ontwikkelingen op de hoogte te stellen.

Vrienden van Team 22

Contactpersoon

Sjaak Bos
Emailadres sjaak